Hangra fel! versenyszabályzat

A Nyereményjátékok szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik az ALKO-SOFT Nonprofit Bt., (a továbbiakban: Szervező) által üzemeltetett www.helma.hu oldalon meghirdetett Hangra fel! versenyre (a továbbiakban: Verseny).

1. A Verseny szervezője:

ALKO-SOFT Nonprofit Bt., 8630 Balatonboglár, Szabadság utca 75

2. A Versenyben résztvevő személyek

A Versenyben részt vehet minden 14. életévét betöltött természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Versenyző). Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

A Versenyben a Szervező dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

A részvételhez szükség van továbbá:

3 A Verseny leírása

A Verseny általános leírása a Helma.hu oldalon olvasható.

A Hangra fel! 2023 versenyen novellákból lehet választani. A jelentkezéshez 1 vagy 2 novella beküldése szükséges.

Szigorúan hangot várunk! A képi információ itt nem lényeges, nem vesszük figyelembe! A kész hanganyagokat a www.helma.hu weboldalon tudod feltölteni a pályázatra történő jelentkezéskor.

Szintén itt lehet jelentkezni a Versenyre.

4 A Verseny időtartama

A munkákat 2023. március 27 reggel 8 óráig várjuk

5 Jelentkezés a Versenyre

A Versenyre jelentkezni a Helma.hu oldalon a jelentkezés űrlap hiánytalan kitöltésével, a két hangfájl feltöltésével lehetséges. Elfogadható fájl típusok: mp3, wav, avi, mp4, mov, mpeg4, wmv, mkv!

A játékban csak akkor vehet részt valaki, ha a Versenyző a játék pályázati feltételt teljesítette.

6 Nyeremény

Az első 3 helyezett az alábbi nyereményeket kapja!

1. helyezett:

2. helyezett:

3. helyezett:

A díjakon túl a legjobb felolvasásokat kötetbe rendezve ingyenesen kiadja a HELMA kiadó!

A beküldött pályaműveket közönségszavazatra is bocsájtjuk a HELMA oldalán! A közönségdíjas felolvasót is értékes ajándékokkal látjuk el! A közönségszavazás március 13-tól április 3-ig tart a www.helma.hu oldalon.

Közönségdíjas helyezés nyereménye:

7 Nyertesek megállapítása

A fő nyerteseket az 5 tagú zsűri választja ki. A közönségszavazás alkalmával pedig a Szervező Facebook oldalán legtöbb like-ot kapó pályamű lesz a nyertes.

A beérkezett műveket április 17-ig bírálja el a zsűri.

8 Nyertesek értesítése

A nyerteseket az általuk megadott elérhetőségi adataikon keressük fel.

9 A nyeremények kézbesítése

A nyereményt az ALKO-SOFT küldi el a nyertesnek. A küldés díja a szervezőt terheli.

A Versenyzők kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele/igénybevétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe!

A nyeremény kézbesítéséhez a nyertesnek meg kell adni az átvételhez szükséges személyes adatait (név, e-mail cím, postázás esetén postacím, telefonszám). Amennyiben ezekhez nem járul hozzá, új nyertest választunk.

eRikkancs Stex nyereményt csak regisztrált felhasználóknak tudunk adni, ehhez a nyertesnek meg kell adnia a felhasználónevét vagy a regisztrált e-mail címét. Amennyiben még nincs felhasználói fiókja, akkor lehetősége van a nyereményjáték vége után is regisztrálni, majd megadni az adatait. A nyereményt 3 hónapig lehet beváltani.

A nyeremények másra át nem ruházhatóak.

10 Adatkezelés

A Versenyzők a Versenyben való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy

- a Szervező a Versenyző által megadott személyes adatokat (pontos név, lakcím, e-mailcím és telefonszám) kezelje kapcsolatfelvétel céljából, a cél teljesüléséig, de legkésőbb a nyeremény feladásáig.

A Szervező a személyes adatokat az Infotv. rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a Versenyzőktól kapott felhatalmazások keretei között.

11 Felelősségkizárás

A pályázatok hiányosságáért (névelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Versenyzők az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik.

12 Egyéb

A Versenyző a Versenyben történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot. A Versenyző kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.

A promóciót a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá és nem kezeli, és a promóció nem kapcsolódik a Facebookhoz.

 

Hangra fel! versenyhez kapcsolódó Facebook közönségszavazás

A verseny Szervezője közönségszavazást rendez a beérkezett pályaművek között. A szavazásra az alábbi módon van lehetőség:

A Szervező által kezelt személyes adatok:

A kezelt adatok időtartama:

A kezelt adatok törlésének lehetősége:

A Szavazó dönthet úgy, hogy a lejárat előtt szeretné kérni személyes adatainak törlését. Erre a következő módon van lehetősége:

További oldalaink

ALKO-SOFT Nonprofit Bt.

ALKO-SOFT Nonprofit Bt. - segédeszközök, IT szolgáltatások

Weboldal: alkosoft.hu

A magyar könyv is magyar termék

A magyar könyv is magyar termék

Weboldal: mkmt.hu

Made by FortuNet